TS EN ISO 50001:2011

Enerji Yönetim Sistemi

       Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde,  enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Enerji Yönetim Sistemi, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

      ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi - büyüklüğü, sektörü ya da coğrafik konumu ne olursa olsun her kuruluş için uygundur. Enerji bağlantılı çalışmaları yoğun olan ya da Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin herhangi bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalabilecek kuruluşları ise doğrudan ilgilendirebilir.

       ISO 16001 standardı yayından kaldırılarak ISO 50001 olarak yeniden ve güncellenerek yayınlanmıştır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Maliyetleri azaltır.

  • Sera Gazı emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.

  • Enerji temininde güveni arttırır.

  • İş Performansını geliştirir

  • Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir.

  • Mevcut yönetim sistemlerine entegre edilebilir.

Türkab Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.

Ortaköy Mahallesi İlter Bulvarı No:12 D:4 Silivri 34570 İstanbul/Türkiye
E-mail  :  belgelendirme@turkkab.com
Phone  : +90212 689 9392 - 90
                                
                               
                               © 2018 Türkab
                                Tüm hakları saklıdır.