TS EN ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

       İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

       Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi, gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlayan bir sistemdir.

       ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

       Yeni standart, firmaların atıklarını azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak ve paydaşlarına, müşterilerine ve halka karşı kurumsal itibarlarını korumak için fırsat yaratıyor. ‘Yeni Yüksek Seviye Yapı’ya uygun olarak yazılmış olması sebebi ile ISO 14001:2015 standardı, diğer yönetim sistemi standartları ile çok kolaylıkla uyum sağlayabilir ve böylece uygulayıcı kuruluşlara zaman ve etkinlik kazandırıyor.

Yayınlanan standart ile amaçlanan temel değişiklikler:

  • Liderlik vurgusu

  • Risk yönetimine olan odaklanma

  • Hedefler, ölçümleme ve değişime verilen önem

  • İletişim ve Farkındalık

  • Daha az kural gerektiren gereksinimler

Türkab Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.

Ortaköy Mahallesi İlter Bulvarı No:12 D:4 Silivri 34570 İstanbul/Türkiye
E-mail  :  belgelendirme@turkkab.com
Phone  : +90212 689 9392 - 90
                                
                               
                               © 2018 Türkab
                                Tüm hakları saklıdır.