TS EN ISO 22000:2005

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

       ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir.

       1993 yılında HACCP uygulaması Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiş, Türkiye'de ise, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

       HACCP; "Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları)" kavramının kısaltılmış halidir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Düzeltici yerine önleyici metodların kullanımı ile ürün kayıplarını en aza indirmek

  • Gerekli ortam ve ürün hijyenini sağladığı ve koruduğu için ürünün raf ömrünü uzatması

  • Kritik proses aşamalarını hedef aldığından hatalı ürün üretilme riskini azaltması

  • Ürünle ilgili hammadde alımından satışına kadar her aşamadaki proseslerin kayıt altına alınmasını sağladığı için ürünü ve üretimi takip etmeyi kolaylaştırması

  • Türk gıda kodeksi gereği olması gereken yapısal şartları ve HACCP uygulamalarını karşıladığından yasal düzenlemelere uyum sağlaması.

  • Son üründe olabilecek tehlike ve riskleri ortadan kaldırarak veya kabul edilebilir seviyeye indirerek insan sağlığı açısından güvenilir ürün üretimini sağlaması.

Türkab Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.

Ortaköy Mahallesi İlter Bulvarı No:12 D:4 Silivri 34570 İstanbul/Türkiye
E-mail  :  belgelendirme@turkkab.com
Phone  : +90212 689 9392 - 90
                                
                               
                               © 2018 Türkab
                                Tüm hakları saklıdır.