Hizmetlerimiz

 

Firmamız tarafından görevlendirilecek, alanında deneyimli denetim uzmanlarında yılda 1 kere gerçekleştirilen denetimlerde kontrollü ve standartlara uygun denetim hizmeti verebilmektedir.

 

TS EN ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

İşletmenizde daha iyi bir yönetim sistemi, faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesi, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artması için uygulamalısınız. 

TS EN ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

 İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemidir. 

TS EN ISO/IEC 27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği; iş sürekliliği, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firma kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunması amaçlarını taşır. 

TS EN ISO 22000:2005

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması temeline dayanan bir sistemdir. 

TS EN ISO 50001:2011

Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemidir.

TS ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur.

TS ISO 10002:2014

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

 Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir.

Türkab Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.

Ortaköy Mahallesi İlter Bulvarı No:12 D:4 Silivri 34570 İstanbul/Türkiye
E-mail  :  belgelendirme@turkkab.com
Phone  : +90212 689 9392 - 90
                                
                               
                               © 2018 Türkab
                                Tüm hakları saklıdır.